IMPLEMENTING HANDS-ON ACTIVITIES INTO MOLECULAR BIOLOGY COURSES

  • Sergiy I. Borysov Saint Leo University, Florida, USA

Abstract

Педагогічна наука США сьогодення акцентує увагу на практичний навчальних засобах. Численні наукові дослідження демонструють, що студенти засвоюють навчальний матеріал найбільш ефективно, коли вивчання теоретичних концепцій підкріплюється роботою над практичними проектами. Самі студенти вирізняють практичну роботу, як таку, що найбільш допомагає їм зрозуміти і засвоїти матеріал лекцій. Таким чином, щоб забезпечити ефективне і якісне навчання, сучасний педагог має залучати практичну роботу навіть до лекційних курсів. Звичайно, певний вибір практичних проектів залежить від дисципліни, що викладається, та доступної матеріальної бази. Вибір практичних занять для таких біологічних кyрсів як ботаніка, зоологія, анатомія, екологія є досить-таки тривіальним: предмет дослідження цих наук вже є візуально-практичним (рослини, тварини, будова тіла, природна спільнота). Складніше підібрати практичні заняття для «невидимих» біологічних дисциплін: молекулярної і клітинної біології.

 

Author Biography


Sergiy I. Borysov, Saint Leo University, Florida, USA

Sergiy I. Borysov,

Ph.D., Assistant Professor of Biology

Department of Mathematics and Sciences,

Saint Leo University, Florida, USA

Published
2017-11-23
How to Cite
Borysov, S. I. (2017). IMPLEMENTING HANDS-ON ACTIVITIES INTO MOLECULAR BIOLOGY COURSES. Professional Education: Methodology, Theory and Technologies, (5(1), 6-13. Retrieved from https://education-journal.org/index.php/journal/article/view/53