GEO CULTURAL AND ANTHROPOLOGICAL (GENERATIONAL) CHALLENGES OF MODERN EDUCATION (RESEARCH AND APPLICATIONS)

  • Szmyd Kazimierz University of Rzeszow
  • Szmyd Łukasz PWSZ w Krośnie
Keywords: education, upbringing, destruction, anthropology, consciousness, culture, ethnology, environment, society, axiology, postmodernism, postmodern art, globalism.

Abstract

The text is an attempt to do the multilateral analysis of the circumstances and the major factors shaping the state of modern education. The basic course of the investigation is the socio-axiology and cultural creative dimension of modern education, its threats and opportunities in the era of postmodern. A lot of attention has been dedicated to the issues in the perspective of generational change of consciousness, destruction of attitudes and values systems, disordered systems for human education community. It shows the dilemmas and contradictions in school education, points to the confusion and relativism in the field of axiology of government education. It also points to the use of the global education for self-serving purposes in a global world. The article also deals with the controversial issues concerning education in favour of democratisation and humanizing education and culture, the equalization of levels and educational opportunities on a scale and globalisation of the world. It also contains the references to contemporary issues of education for the culture of coexistence of cultures, shaping the attitudes, understanding and affirmation of ethnocultural differences. It has also highlighted the contemporary dilemmas and contradictions in the harmonious (coherent) forming the personality of the individual and collective awareness of generations. The authors postulated to take education in the context of the penniless social collisions of traditional (regional) culture with the dominant of post-modern styles and cultural formation, leading to regress of the anthropological.

References

1. Adamski W., Wychowanie państwowe – próba ujęcia podstaw socjologicznych, Poznań 1933.

2. Araszkiewicz F., Ideały wychowawcze Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1978.

3. Arytmia egzystencji społecznej a wychowanie, red. T. Frąckowiak, Warszawa 2001.

4. Banach C., System edukacji i szkoła przyszłości, [w:] Polska 2000 plus, wymiana poglądów o przyszłości Polski, Biuletyn 2002, nr 1-5.

5. Bartnicka K., Wychowanie państwowe, «Rozprawy z Dziejów Oświaty» 1972, t. XV.

6. Bauman Z., K. Tester, O pożytkach z wątpliwości. Rozmowa z Zygmuntem Baumanem, Warszawa 2003.

7. Bauman Z., Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Warszawa 2006.

8. Bauman Z., Razem, osobno, Kraków 2003.

9. Botkin J.W. i in., Uczyć się – bez granic. Jak zewrzeć «lukę ludzką». Raport Klubu Rzymskiego, Warszawa1982.

10. Czerny J.,Krzyszpin B., Paradygmaty współczesnej edukacji, Katowice 2008.

11. Czerwiński S., O nowy ideał wychowawczy, Warszawa 1931.

12. Dewey J., Demokracja i wychowanie, Warszawa 1916.

13. Dewey J., Jak myślimy, Warszawa 1957.

14. Dzisiejsza młodzież. Stereotypy i rzeczywistość po1989 roku, red. B. Fatyga, A. Tyszkiewicz, Warszawa 1997.

15. Drynda D., Pedagogika Drugiej Rzeczypospolitej. Warunki, orientacje, kontrowersje, Katowice 1987.

16. Edukacja humanistyczna, aksjologiczna i estetyczna w świetle programów i potrzeb, red. J. Kida, Rzeszów 2003.

17. Faure E. i in., Uczyć się, aby być, Warszawa 1975.

18. Hoppe J., Obywatel – państwo, Warszawa 1933.

19. Horbowski A., Edukacja kulturalna jako system działań społecznowychowawczych, Rzeszów 2000.

20. Jakubiak K., Wychowanie państwowe jako ideologia wychowawcza sanacji, Bydgoszcz 1994.

21. Komaniecki J., Wychowanie państwowo-obywatelskie. Garść uwag o naukach humanistycznych, Kraków 1932.

22. Kozaczuk L., Sytuacja ludności byłego PGR-u «Polityka Społeczna» 1995, nr 2.

23. Łagowski B., «Przegląd» z 7 lipca 2005 r.

24. Maslow A.H., W stronę psychologii istnienia, Warszawa 1986.

25. Mrówczyński J., Ku nowemu humanizmowi – światowa dekada rozwoju kulturalnego, «Człowiek i Społeczeństwo» 1994, t. XI.

26. Pedagogika kultury (historyczne osiągnięcia, współczesne kontrowersje wokół edukacji kulturalnej, perspektywy rozwoju), red. J. Gajda, Lublin 1998.

27. Pietrzak H., Transmedialny konflikt pokoleń, Rzeszów 2006.

28. Pilch T., Społeczne źródła i klimaty bezradności, [w:] Praca socjalna wobec rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń, red. J. Brągiel, P. Sikora, Opole 2005.

29. Pilch T., Pedagogika społeczna [w:] Pedagogika ogólna i subdyscy pliny, L. Turos (red.), Warszawa 1999.

30. Pohoska H., Wychowanie obywatelsko-państwowe, Warszawa 1933.

31. Radziwiłł A., Ideologia wychowawcza sanacji i jej odbicie w polityce szkolnej w latach 1926-1939, Uniwersytet Warszawski 1966 (maszynopis pracy doktorskiej).

32. Raś D., Społeczne uwarunkowania problemów wychowania w środowisku lokalnym. Perspektywy i zagrożenia, Problemy i tendencje we współczesnej pedagogice społecznej w Polsce, red. A. Radziewicz-Winnicki, Katowice 1995.

33. Skwarczyński A., Myśli o nowej Polsce, Warszawa 1931.

34. Sośnicki K., Podstawy wychowania państwowego, Lwów – Warszawa 1933.

35. Suchodolski B., Edukacja permanentna. Rozdroża i nadzieje, Warszawa 2003.

36. Świda-Zięba H., Mechanizmy zniewolenia społeczeństwa. Refleksje u schyłku formacji, Warszawa 1990.

37. Szmyd J., Tożsamość a globalizacja, Kraków 2006.

38. Szmyd K., Pokoleniowe przemiany wsi podkarpackiej 1930-2010. Wybrane dziedziny tradycji, kultury i edukacji regionu krośnieńskiego, Rzeszów 2012.

39. Sztompka P., «Polityka» 2007, nr 32-33.

40. Szczepański J., Sprawy ludzkie, Warszawa 1984.

Author Biography


Szmyd Kazimierz, University of Rzeszow

Kazimierz Szmyd, Doctor of Pedagogics (Dr. hab.), Professor, Head of the Department of History and Theory of Education, the University of Rzeszow, Rzeszow, the Republic of Poland

Published
2017-11-23
How to Cite
Kazimierz, S., & Łukasz, S. (2017). GEO CULTURAL AND ANTHROPOLOGICAL (GENERATIONAL) CHALLENGES OF MODERN EDUCATION (RESEARCH AND APPLICATIONS). Professional Education: Methodology, Theory and Technologies, (3), 5-26. Retrieved from https://education-journal.org/index.php/journal/article/view/4