Shaping Information and Communication Competence of Future Lecturers of Professional Education (Occupational Safety and Health) through the Course «Pedagogy of Higher Education»

Keywords: higher education, competency-based approach, education informatization, information and communication competency, the course on pedagogy of higher education, future lecturers of professional education (occupational safety and health).

Abstract

The article deals with theoretical approaches to shaping information and communication competence of future lecturers of professional education (occupational safety and health) during professional training in higher education institutions, in particular through the course on pedagogy of higher education. The concept of the information and communication competence is defined as a special quality, which requires future specialists to have relevant knowledge, abilities and skills to navigate in information space with the aim to obtain and apply information sources and information and communication technologies in future professional activities. It is found that vocational training of future lecturers of professional education (occupational safety and health) should be aimed at shaping information and communication competence. Therefore, it is important that innovative information and communication technologies should be incorporated in the educational process. It is clarified that the process of shaping information and communication competence of future lecturers of professional education (occupational safety and health) should be understood as a professional ability to navigate in information space in order to obtain (search, select and analyze) information sources and effectively apply information and communication technologies in future professional activities. It is specified that there are some effective ways to shape information and communication competence of future lecturers of professional education (occupational safety and health) through the course on pedagogy of higher education during professional training in higher education institutions. Thus, master students in professional education (015 Occupational safety and health) from Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University were involved in the research. It is proved that the effective method of shaping information and communication competence of future lecturers of professional education (occupational safety and health) is the project method, which combines theoretical knowledge and their practical application when solving professional problems. It contributes to developing cognitive skills, shaping the ability to independently construct their knowledge, navigate information space, etc.

References

1. Bespalov P.V. Komp`yuternaya kompetentnost` v kontekste ly`chnostno ory`enty`rovannogo obucheny`ya Pedagogy`ka. 2003. № 4. S. 41–49. (in Russian)

2. Bibik N.M. , Vashheneko L.S. , Lokshy`na O.I. Kompetentnisny`j pidxid u suchasnij osviti: svitovy`j dosvid ta ukrayins`ki perspekty`vy`: biblioteka z osvitn`oyi polity`ky` : monogr. pid zag. red. O. V. Ovcharuk. K. : K.I.S., 2004. 112 s. (in Ukrainian).

3. Karbovanecz` O, Kurucz N, Golub N., Majorosh A. Metod proektiv – suchasna pedagogichna texnologiya navchannya osvitnix zakladiv rizny`x rivniv Visn. Uzhgorod. nacz. ped. un-tu. Ser. Pedagogika. Social`na robota. Uzhgorod, Vy`p. 15. 2008. S. 80-83. (in Ukrainian).

4. Lebedeva M.B. Chto takoe Y`KT-kompetentnost` studentov pedagogy`cheskogo uny`versy`teta y` kak ee sformy`rovat`. Y`nformaty`ka y` obrazovany`e. 2004. №3. S.27-99. (in Russian)

5. Ly`tvy`nova S.G. Shlyaxy` formuvannya informacijno- komunikacijnoyi kompetentnosti vchy`teliv-predmetny`kiv. Komp'yuter u shkoli ta sim'yi. 2008. № 2. S. 8. (in Ukrainian).

6. Novak O. Osobly`vosti vy`kory`stannya metodu proektiv u procesi profesijnoyi pidgotovky` majbutnix vy`kladachiv profesijnoyi osvity (oxorona praci) pid chas vy`vchennya dy`scy`pliny` «Pedagogika vy`shhoyi shkoly`» Society. Document. Comunication. Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University. 2019.6/2. S. 151-170.

7. Pyexota O.M., Kiktenko A.Z., Lyubars`ka O.M. Osvitni texnologiyi: navch.-metod. posib. za red. O. M. Pyexoty`. K. : A.S.K., 2004. 256 s. (in Ukrainian).

8. Sy`soyeva S.O., Sokolova I.V. Problemy` neperervnoyi profesijnoyi osvity`: tezaurus naukovogo doslidzhennya. In-t ped. osvity` i osvity` dorosly`x ; Mariupol. derzh. gumanitar. un-t. K.: Vy`d. Dim «EKMO», 2010. 362 s. (in Ukrainian).

9. Xutorskoj A.V. Klyuchevыe kompetency`y` kak komponent ly`chnostno-ory`enty`rovannoj parady`gmы obrazovany`ya. Narodnoe obrazovany`e. 2003. № 2. S. 58-64. (in Russian)

Author Biography


Olha Novak, Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University

Doctor of Philosophy in Pedagogy (Ph.D), Senior Lecturer of the Department of Pedagogy
Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University,
30, Sukhomlynskyi Str., Pereiaslav-Khmelnytskyi, Kyiv Region, Ukraine, 08401
E-mail: novakolyia@gmail.com ORCID: 0000-0003-3187-1872

Published
2019-02-28
How to Cite
Novak, O. (2019). Shaping Information and Communication Competence of Future Lecturers of Professional Education (Occupational Safety and Health) through the Course «Pedagogy of Higher Education». Professional Education: Methodology, Theory and Technologies, (9), 23-41. https://doi.org/10.31470/2415-3729-2019-9-23-41