THE INFORMATIONAL SUPPORT OF THE ORGANIZATIONAL MECHANIZM IN SECONDARY SCHOOL ACTIVITY

  • OksanaV. Dybinina University Education Management NAPS Ukraine
Keywords: the mechanism, control mechanism, ICT, information, optimization, bank information

Abstract

The article deals with the problem of information for organizational control mechanisms school, according to a study proposed the creation of an integrated bank management information using information and communication technologies in the implementation of all administrative functions and improve management of school.

References

1. Amelnytska O. Mekhanizmy v systemi upravlinnia vyrobnychohospodarskoiu diialnistiu lokalnykh elektrychnykh merezh / O. Amelnytska // Innovatsii v derzhavnomu upravlinni ta mistsevomu samovriaduvanni : zbirnyk naukovykh prats Donetskoho derzhavnoho universytetu upravlinnia. − Seriia «Derzhavne upravlinnia». – Donetsk, 2007. – T. VIII. – Vyp. 88. – S. 11–18.

2. Vashchenko L. Upravlinnia innovatsiinymy protsesamy v zahalnii serednii osviti rehionu : [monohrafiia] / Vashchenko L. – K. : Tyrazh, 2005. – 380 s.

3. Bakumenko V. Vyiavlennia kompleksu problem derzhavnoho upravlinnia protsesamy yevropeiskoi ta yevroatlantychnoi intehratsii Ukrainy, rozrobka propozytsii shchodo vdoskonalennia systemy derzhavnoho upravlinnia tsymy protsesamy : naukovo-doslidna robota [Elektronnyi resurs] / V. Bakumenko, D. Beznosenko. – K. : NADU pry Prezydentovi Ukrainy; Tsentr navchannia i doslidzhen z yevropeiskoi ta yevroatlantychnoi intehratsii Ukrainy. – 41 s. – Rezhym dostupu : http://www.napa-eurostudies.org.ua/2-2.rtf.

4. Entsyklopediia biznesmena, ekonomista, menedzhera / [za red.

5. R. Diakiva]. – K. : Mizhnarodna ekonomichna fundatsiia, 2000. – 480 s.

6. Kalinina L. Systema informatsiinoho zabezpechennia upravlinnia zahalnoosvitnim navchalnym zakladom : [monohrafiia] / Kalinina L. – K. : Ailant, 2005. – 275 s.

7. Kruhlov M. Stratehicheskoe upravlenie kompaniei : uchebnik [dlia vuzov] / Kruhlov M. – M. : Russkaia delovaia literatura, 1998. – 360 s.

8. Kratkii ekonomicheskii slovar / [pod red. A. Azriliiana]. – M. : Institut novoi ekonomiki, 2001. – 1088 s.

9. Kulman A. Ekonomicheskie mekhanizmy / Kulman A. – M. : Prohress ; Univers, 1993. – 192 s.

10. Malytskyi A. Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm upravlinnia pidpryiemstvom : sutnist i struktura / A. Malytskyi // Shosta vseukrainska naukovo-praktychna internet-konferentsiia «Suchasnist, nauka, chas. Vzaiemodiia ta vzaiemovplyv». – 2010. – S. 378.

11. Parashchenko L. Derzhavne upravlinnia rozvytkom zahalnoi serednoi osvity v Ukraini : metodolohii, stratehii, mekhanizmy: [monohrafiia] / L. Parashchenko. – K. : Maister knyh, 2011. – 536 s.

Author Biography


OksanaV. Dybinina, University Education Management NAPS Ukraine

OksanaV.Dybinina University Education Management NAPS Ukraine

O_dybinina@ukr.net

Published
2015-06-30
How to Cite
Dybinina, O. (2015). THE INFORMATIONAL SUPPORT OF THE ORGANIZATIONAL MECHANIZM IN SECONDARY SCHOOL ACTIVITY. Professional Education: Methodology, Theory and Technologies, (1), 40-49. Retrieved from https://education-journal.org/index.php/journal/article/view/18