FORMING HEALTH PRESERVING COMPETENCY OF FUTURE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH SPECIALISTS UNDER THE CONDITIONS OF HIGHER EDUCATION MODERNIZATION

Keywords: competency, competences, professional competency, healthy lifestyle, health preservation, health preserving competency, future professional education specialists (occupational safety and health).

Abstract

The article is dedicated to the study on the problem of forming health preserving competency of future occupational safety and health specialists under the new sociocultural conditions. In the scientific development we considered theoretical aspects of forming health preserving competency of future occupational safety and health specialists and specified the concepts of competency, professional competency, health preserving competency. It has been determined that health preserving competency of future occupational safety and health specialists is formed on the basis of individual psychological qualities of personality during the process of educational activities in higher education institutions, which is aimed at future occupational safety and health specialists’ acquiring specific knowledge, abilities and skills necessary to organize activities on healthy lifestyles and health preservation.

References

1. Adolf, V. A. (1998). Professionalnaia kompetentnost sovremennogo uchitelia. Krasnoiarsk: KrGU.

2. Antonova, O. Ye., & Polishchuk, N. M. (2011). Zdoroviazberihaiucha kompetentnist yak naukova problema (analiz poniattya). Vyshcha osvita u medsestrynstvi: problemy i perspektyvy: zbirnyk statei vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Zhytomyr: Polissia.

3. Baidenko, V. I. (2004). Kontseptualnaia model gosudarstvennykh obrazovatelnykh standartov v kompetentnostnom formate (diskussionnyi variant). Vziato s http://www.rc.edu.ru/rc/ bologna/works/ baidenko_ll_sod.pdf.

4. Boichenko, T. Ye. (2008). Zdoroviazberihaiucha kompetentnist yak kliuchova v osviti Ukrayiny. Osnovy zdorovia i fizychna kultura, 11–12, 6–7.

5. Busel, V. T. (2004). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrayinskoi. Kyiv; Irpin: VTF «Perun».

6. Galiamina, I. G. (2004). Proektirovanie gosudarstvennykh obrazovatelnykh standartov vysshego professionalnogo obrazovaniia novogo pokoleniia s ispolzovaniem kompetentnostnogo podkhoda. Vziato s http://www.rc.edu.ru/rc/bologna/works.

7. Grishanova, N. A. (2002). Razvitie kompetentnosti spetsialistov kak vazhneishee napravlenie reformirovaniia professionalnogo obrazovaniia. Kvalimetriia v obrazovanii: metodologiia i praktika: materialy X Simpoziuma. Kniga 6. Moscow: Izdatelstvo Issledovaleskogo tsentra problem kachestva podgotovki spetsialistov.

8. Hluzman, O. V. (2009). Bazovi kompetentnosti: sutnist ta znachennia v zhyttievomu uspikhu osobystosti. Pedahohika i psykholohia, 2 (67), 51–60.

9. Hrytsiuk, L. K., & Liakisheva, A. V. (2010). Formuvannia zdoroviazberihaiuchoi kompetentnosti v maibutnikh sotsialnykh pedahohiv. Naukovyi visnyk Volynskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky, 13, 143–146.

10. Kholodnaia, M. A. (2002). Psikhologiia intellekta. Paradoksy issledovaniia. Saint-Petersburg: Piter.

11. Khutorskoi, A. V. (2003). Kliuchevye kompetentsii kak komponent lichnostno-orientirovannoi paradigmy obrazovaniia. Narodnoe obrazovanie, 2, 58–64.

12. Kodzhaspirova, G. M. (2002). Pedagogika: programmy, metodicheskie maierialy i rekomendatsii. Moscow: Sfera.

13. Kremen, V. H. (2008). Entsyklopediia osvity. Kyiv: Yurinkom Inter.

14. Lando, O. A. (2013). Zdoroviazberezhuvalna kompetentnist maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv: poniattia, struktura. Pedahohika vyshchoi ta serednoi shkoly, 39, 56–62.

15. Nychkalo, N. H. (2000). Profesiina osvita: slovnyk. Kyiv: Vyshcha shkola.

16. Ovcharuk, O. V. (2004). Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy: biblioteka z osvitnoi polityky. Kyiv: K.I.S

17. Raven, J. (2002). Kompetentnost v sovremennom obshchestve: vyiavlenie, razvitie i realizatsiia. Moscow: Kogito-Tsentr.

18. Shapran, O. I. (2016). Suchasnyi psykholoho- pedahohichnyi slovnyk. Pereiaslav-Khmelnytskyi: Dombrovska Ya. M.

19. Shatrova, E. A. (2012). Teoreticheskaia model formirovaniia zdorovesberegaiushchei kompetentnosti pedagoga. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta, 2 (117), 111–116.

20. Sviridiuk, E. V. (2013). Formirovanie zdorovesberegaiushchei kompetentnosti studentov v obrazovatelno-vospitatelnoi srede uchebnogo zavedeniia. Vektor nauki Toliattinskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriia: Pedagogika, psikhologiiaa, 1, 237–239.

21. Tatur, Yu. G. (2004). Kompetentnost v strukture modeli kachestva podgotovki spetsialista. Moscow: Vysshee obrazovanie segodnia.

22. Voronin, D. Ye. (2006). Zdoroviazberihaiucha kompetentnist studenta v sotsialno-pedahohichnomu aspekti. Pedahohika, psykholohiia ta medyko- biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu, 2, 25–28.

23. Yermakov, I. H. (2005). Zhyttieva kompetentnist osobystosti: vid teorii do praktyky. Zaporizhzhia: Tsentrion.

24. Zimniaia, I. A., Zemtsova, E. V. (2008). Integrativnyi podkhod k otsenke edinoi sotsialno-professionalnoi kompetentnosti vypusknikov vuzov. Vysshee obrazovanie segodnia, 5, 14–19.

Author Biography


Olha Novak, Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University

PhD in Pedagogical Sciences, Senior Lecturer of the Department of Theory and Methodology
of Professional Training at
Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University,
Pereiaslav-Khmelnytskyi, Ukrainе
ORCID iD: orcid.org /0000-0003-3187-1872

Published
2018-09-21
How to Cite
Novak, O. (2018). FORMING HEALTH PRESERVING COMPETENCY OF FUTURE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH SPECIALISTS UNDER THE CONDITIONS OF HIGHER EDUCATION MODERNIZATION. Professional Education: Methodology, Theory and Technologies, (7(1), 53-66. Retrieved from https://education-journal.org/index.php/journal/article/view/151