THE CURRENT STATE OF PROFESSIONAL FORMATION OF FUTURE TEACHERS OF PHILOLOGICAL SPECIALTIES IN THE PRACTICE OF THE HIGHER SCHOOL

  • І.A. Kononenko SHEI «Pereyaslav-Khmelnytskyi Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University»,
Keywords: multiculturalism, intercultural communication, integration processes, vocational interest, educational technologies.

Abstract

The article reviews the current state of professional development of future philology teachers. The principles of democratic base, the national experience, personal development, creativity and the relationship of theoretical and practical training are laid intothe ground of such training.

The uptoday aspect in the professional development of future philology teachers is the development of a modern multicultural society and intercultural communication.

An important aspect of the professional development of future philology teachers is a vocatinal interest and the use of educational technologies for solving educational problems.

References

1. Vereshchagin E. M. Lingvostranovedcheskaya teoriya slova / E. M. Vereshchagin, V. G. Kostomarov. – M. : Russkiy yazyk, 1980. – 320 s.

2. Voloshyna N. Perspektyvni pedahohichni tekhnolohii u praktychnii diialnosti vchytelia / N. Voloshyna // Zarubizhna literatura v shkolakh Ukrainy. – 2006. – № 10. – S. 2–3.

3. Kanibolotska O. A. Vyvchennia «nevdach» mizhkulturnoi komunikatsii v protsesi navchannia inozemnoi movy u vyshchii shkoli / O. A. Kanibolotska // Uchenyie zapysky Tavrycheskoho natsyonalnoho unyversyteta ymeny V. Y. Vernadskoho. – 2011. – T. 24 (63). – № 2. – Ch. 1. – S. 98–101. – (Seryia: «Fylolohyia. Sotsyalnыe kommunykatsyy»).

4. Katsova L. I. Formuvannia profesiinoho interesu u maibutnikh uchyteliv u protsesi pedahohichnoi praktyky : avtoref. k. ped. nauk spets. : 13.00.04 – teoriia i metodyka profesiinoi osvity / L. I. Katsova. – Kh. : Kharkivska derzh. ped. un-t im. H. S. Skovorody, 2005. – 19 s.

5. Kozlovets M. A. Multykulturalizm i problema yednosti ukrainskoho suspilstva / M. A. Kozlovets // 20 rokiv nezalezhnosti Ukrainy: zdobutky, vtraty i stratehii maibutnoho : ХІ nauk.-prakt. konf. / Nats. akad. Upravlinnia ; Tsentr perspektyvnykh sots. doslidzhen. – K. : Lazuryt-Polihraf, 2011. – S. 152–154.

6. Kozlovska I. M. Profesiina oriientatsiia v umovakh fakhovoho navchannia / I. M. Kozlovska, T. D. Yakymovych // Suchas. inform. tekhnolohii ta innovats. metodyky navchannia v pidhotov. fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy : zb. nauk. pr. / APN Ukrainy ; In-t ped. osvity i osvity doroslykh ; Vinnyts. derzh. ped. un-t im. M. Kotsiubynskoho [ta in.]. − K. ; Vinnytsia, 2008. – Vyp. 17. – S. 44–48.

7. Leont’yev A. N. Izbrannye psikhologicheskie proizvedeniya : V 2-kh t. / A. N. Leont’yev. – M. : Pedagogika, 1983. – T. 1. – 392 s.

8. Pedahohichni tekhnolohii u neperervnii profesiinii osviti : monohrafiia / [S. O. Sysoieva, A. M. Aleksiuk, P. M. Volovyk ta in. ; za red. S. O. Sysoievoi]. – K. : VIPOL, 2001. – 502 s.

9. Perelik haluzei znan, napriamiv pidhotovky, spetsialnostei (dodatkovykh spetsialnostei i spetsializatsii) ta kvalifikatsii, za yakymy zdiisniuietsia pidhotovka fakhivtsiv za osvitno-kvalifikatsiinymy rivniamy bakalavra, spetsialista, mahistra [Elektronnyi resurs] / Stupeni vyshchoi osvity ta perelik kvalifikatsii. – Rezhym dostupu: http://www.vspu.edu.ua/content/img/education/graph/s1.pdf

10. Pirogova E. A. Pedagogicheskie tekhnologii v filologicheskom obrazovanii [Elektronnyi resurs] / E. A. Pirogova // Sayt uchitelya russkogo yazyka i literatury Pirogovoy Elizavety Alekseevny. – Rezhim dostupu: https://sites.google.com/site/pirogovaeliza16/ pedagogiceskie-tehnologii-v-filologiceskom-obrazovanii

11. Semenoh O. M. Profesiina pidhotovka maibutnikh uchyteliv ukrainskoi movy i literatury : monohrafiia / O. M. Semenoh. – Sumy : VVP «Mriia–1». – 404 s.

12. Tupchenko V. V. Vykladannia inozemnoi movy yak zasobu mizhkulturnoi komunikatsii u vyshchii shkoli / V. V. Tupchenko // Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka. – 2013. – № 5 (58). – S. 199–204.

13. Fominykh N. Yu. Pidhotovka maibutnikh uchyteliv filolohichnykh spetsialnostei do zastosuvannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii : dys. ... kand. nauk : 13.00.04 / N. Yu. Fominykh. – K., 2010. – 299 s.

14. Yakunin V. A. Sovremennye metody obucheniya v vysshey shkole / V. A. Yakunin. – L. : Izd-vo LGU, 1991. – 115 s.

Author Biography


І.A. Kononenko, SHEI «Pereyaslav-Khmelnytskyi Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University»,

Inna Anatoliivna Kononenko

Postgraduate Student of the Department of Pedagogy

SHEI «Pereyaslav-Khmelnytskyi Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University»,

Pereyaslav-Khmelnytskyi, Ukraine

E-mail: Innakononenko@mail.ru

Published
2017-11-23
How to Cite
KononenkoІ. (2017). THE CURRENT STATE OF PROFESSIONAL FORMATION OF FUTURE TEACHERS OF PHILOLOGICAL SPECIALTIES IN THE PRACTICE OF THE HIGHER SCHOOL. Professional Education: Methodology, Theory and Technologies, (3), 116-126. Retrieved from https://education-journal.org/index.php/journal/article/view/14