IMPROVING THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS FOR ECO-WELLNESS EDUCATION OF CHILDREN

  • I. A. Komarova Mogilev State A. Kuleshov University, the Republic of Belarus
  • O. O. Prokofieva Mogilev State A. Kuleshov University the Republic of Belarus
Keywords: professional training, teachers of pre-school educational establishments, eco-wellness education of children.

Abstract

The article deals with the content and essence of the professional training of future teachers of preschool educational establishments for eco-wellness education of children. Particular attention is paid to model of teacher’s professiografic characteristics, as well as the technology of professional training of future teachers to eco-wellness education of preschool age children through the use in the educational process.

References

1. Gonobolin F. N. Kniga ob uchitele / F. N. Gonobolin. – M. : Prosveschenie, 1965. – 260 s.

2. Komarova I. A. Osnovyi ekologii i metodika ekologicheskogo vospitaniya detey doshkolnogo vozrasta : uchebno-metodicheskiy kompleks / I. A. Komarova, O. O. Prokofeva. – Mogilev : UO «MGU imeni A. A. Kuleshova», 2003. – 100 s.

3. Paribok P. M. Opyit primeneniya sintezirovannyih tekstov v rabote po izucheniyu truda pedagoga / P. M. Paribok // Pedagogicheskaya kvalifikatsiya. – 1929. – № 6. – S. 42–48.

4. Prokofeva O. O. Ispolzovanie igrovyih obuchayuschih situatsiy v professionalnoy podgotovke studentov / O. O. Prokofeva // Vesnіk MDU іm. A. A. Kuleshova. – 2002. – № 1. – S. 107–109.

5. Prokofeva O. O. Tehnologiya ekologicheskogo vospitaniya detey doshkolnogo vozrasta : Primernaya programma po samoobrazovaniyu / O. O. Prokofeva. – Mogilev : MGU imeni A. A. Kuleshova, 2001. – 48 s.

6. Ryikov N. A. O psihologicheskom analize deyatelnosti uchitelya-biologa // Sovershenstvovanie metodicheskoy podgotovki uchitelya biologii / N. A. Ryikov, A. I. Scherbakov. – Vladimir, 1973. – S. 189–223.

7. Semushina L. G. Issledovanie professionalnyih funktsiy vospitatelya detskogo doshkolnogo uchrejdeniya : avtoref. dis. kand. ped. nauk : 13.00.01 / L. G. Semushina ; Moskovskiy nauchno-issledovatelskiy institut problem vyisshey shkolyi. – M., 1979. – 18 s.

Author Biographies


I. A. Komarova, Mogilev State A. Kuleshov University, the Republic of Belarus

Iryna Anatoliivna Komarova

Ph.D. in Pedagogy, Associate Professor, Dean of the Faculty of Pedagogics and Psychology of Children, Mogilev State A. Kuleshov University, the Republic of Belarus


O. O. Prokofieva, Mogilev State A. Kuleshov University the Republic of Belarus

Olha Olehivna Prokofieva

Ph.D. in Pedagogy, Associate Professor,

Head of the Department of Pedagogics of Children and Family,

Mogilev State A. Kuleshov University the Republic of Belarus

Published
2017-11-23
How to Cite
Komarova, I. A., & Prokofieva, O. O. (2017). IMPROVING THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS FOR ECO-WELLNESS EDUCATION OF CHILDREN. Professional Education: Methodology, Theory and Technologies, (3), 105-115. Retrieved from https://education-journal.org/index.php/journal/article/view/13