COMPONENTS OF THE FUTURE SPECIALISTS READINESS’S FOR PROFESSIONAL ACTIVITY

  • V. V. Riznyk SHEI «Perejaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University»
Keywords: higher education; readiness for activity; readiness for pedagogical activity; readiness to further improve itself as a specialist; readiness for professional activities; practical preparedness; professional training; psychological readiness; the structure of readiness for professional activity; theoretical readiness

Abstract

У статті обґрунтовано необхідність посиленої уваги науковців та викладачів до проблеми готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності, адже сучасний ринок праці характеризується ускладненням вимог до фахівців, а відповідно і до роботи вищих навчальних закладів, які їх готують. Незважаючи на наявність багажу знань і вмінь набутих у ВНЗ, молодому спеціалісту потрібен час для адаптації до конкретних умов професійної діяльності. Провідну роль при цьому відіграє сформованість у молодого спеціаліста готовності до професійної діяльності.

Метою статті є дослідження сутності готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності та обґрунтування її складових. Предметом дослідження є зміст та структура готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності.

У статті розкрито сутність понять «готовність», «професійна готовність», «готовність до діяльності». Обґрунтовано основні підходи науковців до трактування готовності до різних видів діяльності. Розкрито взаємозв’язок між готовністю до професійної діяльності та активністю особистості. Визначено сутність психологічної готовності, готовності до різних аспектів педагогічної та професійної діяльності. Проаналізовано поділ готовності на довготривалу та ситуативну. Визначено структуру готовності її складові та охарактеризовано головні інтегративні компоненти готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності.

На основі аналізу наукових досліджень визначено поняття «готовність майбутніх фахівців до професійної діяльності», яку вважаємо складним утворенням, інтегральною характеристикою особистості, що є комплексним відображенням цілого ряду важливих особистісних рис і професійних якостей. Готовність майбутніх фахівців виступає фундаментом професійної підготовки, визначає професіоналізм, дає змогу максимально реалізувати себе в конкретній діяльності, сприяє самовдосконаленню, саморозвитку фахівця.

На підставі теоретичного аналізу проблеми готовності обґрунтовано, що готовність майбутніх фахівців до професійної діяльності включає такі складові: психологічну готовність, теоретичну готовність, практичну готовність, готовність до подальшого вдосконалення себе як фахівця.

Author Biography


V. V. Riznyk, SHEI «Perejaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University»

Vyacheslav Volodymyrovych Riznyk

Ph.D., assistant professor

 assistant professor of professional education department of

 SHEI «Perejaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University»

 

Published
2015-12-17
How to Cite
Riznyk, V. V. (2015). COMPONENTS OF THE FUTURE SPECIALISTS READINESS’S FOR PROFESSIONAL ACTIVITY. Professional Education: Methodology, Theory and Technologies, (2), 171-184. Retrieved from https://education-journal.org/index.php/journal/article/view/126